Jděte s dobou, DIGITALIZUJTE!

Mějte logopedické materiály, data o klientech a jejich pokroku na jednom místě. Zkraťte délku terapie, stihněte více klientů. Jednou pro vždy zapomeňte na kopírování a zapomenuté termíny!

Logoped v ordinaci
S Logapkou je to snadné
krok 1

Nahrajte studijní materiály

Logoped nahraje do systému jednotlivé výukové materiály – pracovní listy a videa nebo si vybere z existující knihovny materiálů.

krok 2

Přiřaďte materiály klientovi a naplánujte konzultaci

Na první schůzce s klientem logoped vybere příslušné materiály a přiřadí je klientovi jako úkol do příští schůzky. Zároveň tak naplánuje i data konzultací v kalendáři (tato funkce zatím ve vývoji).

krok 3

Plnění lekcí klientem zkontrolujte
ještě před konzultací

Před každou terapií logoped zkontroluje plnění zadaných úkolů. Podívá se na klientská videa, přečte si zpětnou vazbu od klienta, jak mu to šlo a s čím měl případně problémy.

krok 4

V případě špatného procvičení
změňte či doplňte zadání

Pokud se procvičování projeví jako nedostatečné, může logoped na příští schůzku nebo schůzky naplánovat změnu úkolů nebo zadá cvičení nová.

logapka app on mobile
LOGOPEDIE V KAPSE

Nezávazně vyzkoušejte

Momentálně testujeme beta verzi naší webové aplikace. Pokud máte zájem se jako logoped do testování zapojit, nechte nám na sebe kontakt. Zajistíte si tím nejen možnost být u vzniku Logapky a ovlivnit její obsah a funkce, ale také výhodnější podmínky pro plnou verzi do budoucna. Těšíme se na spolupráci.

Odesláním souhlasíte se zasíláním aktuálních informací o aplikaci Logapka. Více o ochraně osobních údajů.

Pro začínající logopedy i zavedené ordinace a pedagogická zařízení
Začínající logopedi

Pokud teprve začínáte poskytovat logopedickou péči a nemáte vybudovanou vlastní knihovnu oblíbených materiálů, můžete využít logopedické materiály vytvořené speciálně pro Logapku. Tyto materiály vytvořili kliničtí logopedi s dlouhodobou praxí a materiály Vám dají skvělý základ pro Vaši praxi.

Logopedické ordinace s praxí a pedagogická zařízení

Používejte vlastní materiály, na které jste zvyklí. Logapka je jako stvořená pro digitalizaci, třídění a organizaci Vašich osvědčených pracovních listů.

Můžete si nachystat jednotlivé osnovy a sety materiálů podle řečových vad. Vše na jednom místě, žádné e-maily a sdílení přes další služby. A navíc můžete využívat i předpřipravené materiály a videa.

Mohlo by vás zajímat...

Jistě se jste již ve své praxi setkali s tím, že klienti zapomněli na schůzku nebo doma neprocvičovali, protože nevěděli, co a jak. Toto je pak pro logopedy, kteří se snaží pomoci co nejvíce lidem pomoci, velmi frustrující, protože se úspěch v terapii dostavuje jen pomalu. Zvlášť v době, kdy jsou logopedické ordinace přetížené a odstupy mezi jednotlivými sezeními jsou dlouhé, je těžké udržet motivaci klientů po celou dobu. Právě proto je tu Logapka, která vám s tímto úkolem pomůže.

Ne, Logapka není určena k náhradě logopeda či logopedické péče. Jejím cílem je, aby komunikace mezi vámi a vašimi klienty byla efektivnější. Můžete poskytnout klientům dostatek materiálů, aby se mohli zodpovědně na sezení připravit. Dále je samozřejmě upozorní, že mají logopedii cvičit, a připomene jim termín dalšího setkání (funkce ve vývoji).

Přesně to, co jim budete chtít zadat. Místo nakopírovaných pracovních listů poskytnete materiály v elektronické podobě tak, aby je měli rodiče kdekoliv s sebou. Mohou si je samozřejmě i vytisknout, pokud toto preferují. Vy to ale dělat nemusíte. Můžete jim do Logapky nahrát videa s tím, jak doma procvičovat (nebo použít některá připravená z knihovny), aby mohli porovnat, zda vedou procvičování u svého dítě dobře. Stejně tak můžete vy požádat rodiče, aby do Logapky nahráli, jak doma procvičují, abyste mohli zkontrolovat, zda je to tak v pořádku.

Tato aplikace není určena k tomu, aby k ní rodiče děti posadili a nechali je opakovat zadaná slova. Naším cílem je naopak zlepšit komunikaci mezi dítětem a rodičem, proto chceme, aby rodiče měli vše potřebné pro procvičování v kapse, ať už jsou se svými dětmi kdekoliv. Mohou procvičovat, když čekají na kroužky nebo na jídlo v restauraci. Vždy jednoduše ví, co mají do příště udělat. Navíc je aplikace sama upozorní, pokud se logopedii nevěnují (funkce ve vývoji). Najdou zde slovní zásobu na procvičení, videa, pracovní listy, které si mohou vytisknout a třeba i vybarvit. Vždy to ale budou pouze ty materiály, které jako logoped přidělíte.

Pokud si nahrajete do Logapky své materiály, uvidíte je pouze vy a případně vaši klienti, kterým je přidělíte. Další uživatelé Logapky k vašim materiálům přístup nemají. Stejně tak ani k vaší komunikaci s klienty, k jejich videům či dalším údajům. Stejně tak, pokud si upravíte materiály z naší knihovny, pak se tyto změny projeví pouze ve vaší knihovně. Připravené úkoly si tak můžete upravovat dle své potřeby.